درباره ما

آذر دوست محمدی
             متولد۱۳۵۶/۳/۲۶ تهران
   تحصیلات
              دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا
               کارشناس روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران
    مدارک
             مدرکNLPمقدماتی از فرانسه
             مدرک مربیگری مهارتهای زندگی از دانشگاه تهران
             مدرک دوره صلاحیت  فنون و مهارتهای مشاوره از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
             مدرک تشخیص و درمان اختلالات یادگیری از سازمان بهزیستی
             مدرک اجرای تست هوش وکسلر۳ از دانشگاه علامه طباطبایی
             مدرک دوره تربیت جنسی کودکان از سازمان بهزیستی
            مدرک مهارت های  پرورش اعتماد به نفس و رفتار قاطعانه از مرکز خدمات روانشناسی احیاء
            مدرک مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی از دانشگاه علامه طباطبایی
      مقالات علمی و پژوهشی
               بررسی رابطه تاب آوری و سرسختی روانشناختی با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان
               ارائه شده در نهمین کنفرانس بین المللی اعتیاد تهران۱۳۹۳
              بررسی رابطه راهبردهای خود تنظیمی در یادگیری و انگیزش پیشرفت در دانشجویان پزشکی۱۳۹۴